2023 ko Diru-laguntzak Getxoko Dinamizazio Ekonomikorako

Merkatari eta ostalarien elkarteei zuzenduta

Getxoko Udalak, elkarteen jarduera eta haien eginkizuna sustatze aldera, abian jarri ditu laguntza hauek; hala, beren helburuei eta azpisektoreetan (merkataritza eta ostalaritza) duten garrantziari lotutako zenbait alderdi babestuko dituzte.

Hauexek dira dirulaguntza-ildoak:

1. ildoa: Getxoko merkatarien elkarteei eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak eta elkarte horietan bildutako Bizkaiko gainerako federazioei eta erakundeei zuzendutakoak.

Erakunde horien urteko jarduera-plana garatzen eta gauzatzen laguntzea, Getxoko merkataritza- eta ostalaritza-jardueraren hobekuntza sustatzea.

2. ildoa: Udalak sustatu nahi dituen arlo estrategikoetan profesionalen eta enpresaburuen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak.

Udalak bultzatu nahi dituen eremu estrategikoekin zerikusia duten profesionalak udalerrian sustatzeko ekitaldiak (profesionalak edo enpresenak) hurbiltzea Getxo udalerrira, besteak beste, enpresa-ekimen berriztatzaileak ongizatearen, bizi osasuntsuaren eta kirolaren eremuetan; kultura- eta sormen-industriak, eta turismoaren arloan gure udalerria sektore horiei lotutako segmentuetan kokatzea.

3. ildoa: Merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteen funtzionamendu-gastuetarako laguntzak.

Getxoko merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteek beren gain hartzen dituzten funtzionamendu-gastuekin laguntzea, horien ohiko funtzionamendua ahalbidetzeko.

4. ildoa: Getxoko merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteen asoziazionismoa mantendu eta sustatzeko laguntzak.

Elkarteetako kideak mantentzea eta kide berriak sartzea bultzatzea (saltokiak, ostalaritza eta zerbitzu pertsonalak).

Dokumentu interesgarriak:

EBAZPENAK ETA JUSTIFIKAZIOAK

1. ILDOA: Getxoko merkatarien elkarteei eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak eta elkarte horietan bildutako Bizkaiko gainerako federazioei eta erakundeei zuzendutakoak.

Ebazpena

Epea:

Diruz lagundutako jarduera amaitu eta 45 egun baliodun igaro baino lehen aurkeztu beharko da justifikazioa, honako kasu hauetan izan ezik:

— Abenduan garatzen direnak; kasu horretan, deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren azken eguna justifikatu ahal izango da gehienez.

— Abenduaren 31tik aurrera egiten direnak, gehienez, deialdiaren hurrengo urteko otsailaren azken egunean justifikatu ahal izango dira.

Justifikatzeko dokumentazioa

12 eta 18.7 artikuluak

• Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten dokumentuak; kanpoan geratzen dira erosketa-txartelak eta aurkeztutako fakturei dagozkien ordainketak egin izanaren egiaztagiriak.

• Helburu bererako beste dirulaguntza batzuen aitorpena, dirulaguntza eman duten organoak eta zenbatekoa, 10. ereduaren arabera.

• Jarduera-memoria, 11. ereduaren arabera. Sartu balorazio-galdetegia.

• Material grafikoari eta erabili diren kokapenei buruzko dokumentazioa.

• Memoria ekonomikoa, 12. eredua.

• Langile-gastuen justifikazioa: 13. eredua eta honako dokumentazio hau erantsita: a) Kostua orduko kalkulatzeko azalpen-agiria. b) Autonomoak: jarduera egiten den hilabeteetako autonomoen ordainagiria. c) Nominak: jarduera egiten den hilabeteetako nominaren ordainagiria eta langilearen aitorpena, 14. ereduaren arabera.

Behar izanez gero aurkeztu beharreko beste agiri batzuk:

- 8. eredua. Ez egotea elkarreragingarritasunaren aurka. BAKARRIK bete baldin eta EZ bada nahi udalak zorrei, gizarte-segurantzari, ogasunari eta udalari buruzko datuak egiaztatzea.

- 9. eredua. Ordezkaritza ematea. BAKARRIK bete baldin eta beste batek aurkeztuko badigu eskaera.

Nola justifikatu:

• Administrazio Elektronikoaren Bulegora sartu, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatuta.
• Identifikatu ondoren, sartu Nire erregistro telematikoan, Eskaera egin, Getxoko Udala, eta aukeratu Idazpen-ereduan Dinamizaziorako laguntzak 1L: Justifikazioa
• Datuak bete eta eskatutako dokumentazioa erantsi eta eskaera bidali.

2. ILDOA: Udalak sustatu nahi dituen arlo estrategikoetan profesionalen eta enpresaburuen elkarteei zuzendutako dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko laguntzak.

Ebazpena

Epea:

Diruz lagundutako jarduera amaitu eta 45 egun baliodun igaro baino lehen aurkeztu beharko da justifikazioa, honako kasu hauetan izan ezik:

— Abenduan garatzen direnak; kasu horretan, deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren azken eguna justifikatu ahal izango da gehienez.

— Abenduaren 31tik aurrera egiten direnak, gehienez, deialdiaren hurrengo urteko otsailaren azken egunean justifikatu ahal izango dira.

Justifikatzeko dokumentazioa

12 eta 18.7 artikuluak

• Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten dokumentuak; kanpoan geratzen dira erosketa-txartelak eta aurkeztutako fakturei dagozkien ordainketak egin izanaren egiaztagiriak.

• Helburu bererako beste dirulaguntza batzuen aitorpena, dirulaguntza eman duten organoak eta zenbatekoa, 10. ereduaren arabera.

• Jarduera-memoria, 11. ereduaren arabera. Sartu balorazio-galdetegia.

• Material grafikoari eta erabili diren kokapenei buruzko dokumentazioa.

• Memoria ekonomikoa, 12. eredua.

• Langile-gastuen justifikazioa: 13. eredua eta honako dokumentazio hau erantsita: a) Kostua orduko kalkulatzeko azalpen-agiria. b) Autonomoak: jarduera egiten den hilabeteetako autonomoen ordainagiria. c) Nominak: jarduera egiten den hilabeteetako nominaren ordainagiria eta langilearen aitorpena, 14. ereduaren arabera.

Behar izanez gero aurkeztu beharreko beste agiri batzuk:

- 8. eredua. Ez egotea elkarreragingarritasunaren aurka. BAKARRIK bete baldin eta EZ bada nahi udalak zorrei, gizarte-segurantzari, ogasunari eta udalari buruzko datuak egiaztatzea.

- 9. eredua. Ordezkaritza ematea. BAKARRIK bete baldin eta beste batek aurkeztuko badigu eskaera.

Nola justifikatu:

• Administrazio Elektronikoaren Bulegora sartu, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatuta.
• Identifikatu ondoren, sartu Nire erregistro telematikoan, Eskaera egin, Getxoko Udala, eta aukeratu Idazpen-ereduan Dinamizaziorako laguntzak 2L: Justifikazioa
• Datuak bete eta eskatutako dokumentazioa erantsi eta eskaera bidali.

3. ILDOA: Merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteen funtzionamendu-gastuetarako laguntzak.

Ebazpena

Epea:

Justifikazioa aurreko ekitaldia itxi ondoren aurkeztu beharko da, ekitaldia amaitzen denetik gehienez 45 egun balioduneko epean.

Justifikatzeko dokumentazioa

12 eta 18.7 artikuluak

• Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio baliokidea duten dokumentuak; kanpoan geratzen dira erosketa-txartelak eta aurkeztutako fakturei dagozkien ordainketak egin izanaren egiaztagiriak.

• Helburu bererako beste dirulaguntza batzuen aitorpena, dirulaguntza eman duten organoak eta zenbatekoa, 10. ereduaren arabera.

• Memoria ekonomikoa: sarreren eta gastuen justifikazio-kontua aurkeztu behar da, 12-L3 ereduaren arabera.

• Deialdiaren ekitaldiko urteko kuotak onartzeko akta.

• Uneko deialdiari dagokion urteko kuoten zenbateko osoaren ziurtagiria, sartu diren edo oraindik ordaindu gabe dauden bazkideengatik.

Behar izanez gero aurkeztu beharreko beste agiri batzuk:

- 8. eredua. Ez egotea elkarreragingarritasunaren aurka. BAKARRIK bete baldin eta EZ bada nahi udalak zorrei, gizarte-segurantzari, ogasunari eta udalari buruzko datuak egiaztatzea.

- 9. eredua. Ordezkaritza ematea. BAKARRIK bete baldin eta beste batek aurkeztuko badigu eskaera.

Nola justifikatu:

• Administrazio Elektronikoaren Bulegora sartu, ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatuta.
• Identifikatu ondoren, sartu Nire erregistro telematikoan, Eskaera egin, Getxoko Udala, eta aukeratu Idazpen-ereduan Dinamizaziorako laguntzak 3L: Justifikazioa
• Datuak bete eta eskatutako dokumentazioa erantsi eta eskaera bidali.

4. ILDOA: Getxoko merkatarien eta ostalari nahiz jatetxeen elkarteen asoziazionismoa mantendu eta sustatzeko laguntzak.

Ebazpena

« Ekonomia Sustapenera itzuli

...

Getxo Elkartegia

Ogoño Kalea, 1
48930 (Areeta) Getxo

Telefonoa: 94 466 01 40
Email: getxolan@getxo.eus

Ordutegia

Astelehenetik ostegunera: 08:30- 18:30
Ostiraletn: 08:30- 15:00
Abuztuan: 8:30 - 14:00

@getxolan
@getxolan
getxolan
getxolan