Udal Aurrekontuak, txostenak eta erreklamazioak

Kanpo-kontroleko txostenak, urte bakoitzeko aurrekontuak, adierazleak.

Onartzea


Udalbatzak 2023ko abenduaren 22an egindako ezohiko Osoko Bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2024/01/22ko BAO-ean 15 zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Zehatz

Sarrerak eta erabilerak / Inbertsio Nagusia

Udal aurrekontua bateratua / Maileguen bilakera

Onartzea

Udalbatzak 2022ko abenduaren 23an egindako ezohiko Osoko Bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2023/01/20ko BAO-ean 14 zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 798/2024 Dekretuaren bidez onartua. 2024ko martxoaren 27an egindako bilkuran eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Onartzea

Udalbatzak 2021ko abenduaren 22an egindako ezohiko Osoko Bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2022/01/19ko BAO-ean 12 zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 657/2023 Dekretuaren bitartez onartua. 2023ko martxoaren 30an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu orokorra 2022

Alkateak Kontu Orokorra egin zuen 2026/04/28an, Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren, 2023/05/18an eta 2023/07/20ean gindako bileretan. BAOaren 102. zenbakian argitaratu zen 2023/05/29, eta Udalbatzak ohiko bilkuran onetsi zuen 2023/07/23an.

Onartzea

Udalbatzak 2021eko urtarrilaren 29an egindako ezohiko Osoko Bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2021/02/26ko BAO-ean 39 zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 470/2022 Dekretuaren bitartez onartua. 2022ko martxoaren 31ean egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra 2021

Alkateak Kontu Orokorra egin zuen 2022-05-04an, Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren, 2022/05/19an eta 2022/07/21ean egindako bileretan. BAOaren 103. zenbakian argitaratu zen 2022-05-31an, eta Udalbatzak ohiko bilkuran onetsi zuen 2022-07-28an.

Onartzea

Udalak, 2019ko azaroaren 29an egin osoko bilkura berezian, hasiera batean onetsi zuen Getxoko Udalaren aurrekontu orokorra. Behin betiko onetsi da, jendaurreko epean inork ez baitu erreklamaziorik aurkeztu. Behin betiko onartutako aurrekontua kapituluka laburtuta argitaratu da 2020/01/08ko BAOn.

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 690/2021 Dekretuaren bitartez onartua. 2021eko martxoaren 25ean egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra 2020

Alkateak Kontu Orokorra egin zuen 2021-05-06an, Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren, 2021-05-20an eta 2021-07-22an egindako bileretan. BAOaren 102. zenbakian argitaratu zen 2021-06-01ean, eta Udalbatzak ohiko bilkuran onetsi zuen 2021-07-29an.

Baterazpena

2018ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan. 

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 518/202 Dekretuaren bitartez onartua. 

Kontu Orokorra 2019

 Alkateak Kontu Orokorra egin zuen 2020-06-30ean, Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren, 2020-07-23an eta 2020-09-22an egindako bileretan. BAOaren 148. zenbakian argitaratu zen 2020-08-05ean, eta Udalbatzak ohiko bilkuran onetsi zuen 2020-09-29an.

Baterazpena

2017ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

 Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 847/2019 Dekretuaren bitartez onartua. 2019ko martxoaren 27an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra 2018

Alkateak 2019-05-07an eratu zuen 2018ko Kontu Orokorra. Ondoren, horren gaineko ebazpena eman zuen Ogasun, Kontuetako, Ekonomia Sustapeneko, Giza Baliabideetako, Gazteria eta Euskarako Informazio Batzordeak, 2019-05-14an egindako bileran, baita Antolaketz eta Kontuan Informazio Batzordeak ere, 2019-07-17ko bileran. Halaber, 2019-05-24ko 98. BAOan argitaratu zen, eta 2019-07-24ko ohiko bilkuran onetsi zuen Udalbatzak.

Baterazpena

2016ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

 Alkatetzaren 890/2018 Dekretuaren bitartez onartua. 2018ko martxoaren 28an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra

Alkateak 2018/05/18an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2018/06/01ean eta 2018/07/18an eginiko batzarretan), BBOn 112. zenbakian argitaratuta 2018/06/12an eta Udal Batzak onartuta 2018/07/25ko ohiko bilkuran.

Udalbatzak 2016ko apirilaren 27an egindako osoko bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2016/05/31ko BAO-ean 103. zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 614/2017 Dekretuaren bitartez onartua. 2017ko martxoaren 29an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu orokorra

Alkateak 2017/06/14an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2017/06/21ean eta 2017/07/26an eginiko batzarretan), BBOn 125. zenbakian argitaratuta 2017/06/30an eta Udal Batzak onartuta 2017/07/26ko ohiko bilkuran.

Aurrekontua betearazteko oinarriak (PDF / 332 Kb)

Baterazpena 

2014ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan. 

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 638/2016 Dekretuaren bitartez onartua. 2016ko otsailaren 24an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu orokorra

Alkateak 2016/05/9an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2016/05/18an eta 2016/07/20an eginiko batzarretan), BBOn 99. zenbakian argitaratuta 2016/05/25ean eta Udal Batzak onartuta 2016/07/27ko ohiko bilkuran.

Baterazpena

2013ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 578/2015 Dekretuaren bitartez onartua. 2015ko martxoaren 26an egindako batzarrean eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari

Kontu orokorra

Alkateak 2015/04/15ean osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2015/04/24an eta 2015/07/20an eginiko batzarretan), BBOn 80. zenbakian argitaratuta 2015/04/29an eta Udal Batzak onartuta 2015/07/24ko ohiko bilkuran.

2012ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 798/2014 Dekretuaren bitartez onartua. 2014ko martxoaren 25ean egindako batzarrean eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari

Kontu orokorra

Alkateak 2014ko maiatzaren 5ean osatuta eta Ogasuna, Kontuak, Sustapen Ekonomikoa, Giza Baliabideak, Gazteria eta Euskara Batzorde Informatzailearen aldeko irizpenarekin, Kontuan Batzorde Berezi gisa eratu zen 2014ko maiatzaren 23an egindako batzarrean

« Udal Kudeaketara itzuli

Udaletxea

Udaletxea

Fueros, 1
48992 (Algorta) Getxo